Senior Management Team


YD Gupta

YD Gupta

Company Secretary & VP - Legal & Taxation
Nair

GS Nair

VP - Company Law
P. Sarangi

P. Sarangi

VP & CIO
 
Akshay Dhar

Akshay Dhar

President - Business Group Alcohol
Sanjay Rastogi

Sanjay Rastogi

VP & Unit Head - Daurala Sugar Works
 
 
Kanika Shriram

Kanika Shriram

President - Business Group Rayons
VK Jaitly

VK Jaitly

COO - Business Group Rayons
 
 
Aseem Kumar

Aseem Kumar

CEO - Business Group Chemicals
Yagnik

G Yagnik

Sr. VP & Unit Head - Daurala Chemical Business
 
 
Rudra

Rudra Shriram

Joint President - Engineering Projects
Monish Datta

Brig Monish Datta

Business Head - Engineering Projects